่โครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ หมู่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ดำเนินโครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ หมู่ที่ 9  ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว เพื่อส่งเสริมเเละต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชน บ้านวังเเก้ว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 208,810