ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ปรัชญา "เป็นเลิศวิชาการ บริหารเป็นระบบ ครบมาตรฐาน ประสานชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " อัตลักษณ์ "วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นเป็นตลาดเรียนรู้ด้านวิชาชีพ" อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม "มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี"

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(2)
ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน
ประกาศรับสมัครครู บัญชี 1อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่2 พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
Visitors: 245,643