ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ในวันที่ 24 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อเตรียมความพร้องในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นในปีการศึกษา 2557 ต่อไป

Visitors: 216,140