ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

 

 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

          ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 

          ชื่อภาษาอังกฤษ  Wangnumyen  Technical  College 

          ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 104  หมู่ที่ 13ถนนสระแก้ว – จันทบุรี ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210 

          โทรศัพท์ โทร. 0-3725-2066 

          โทรสาร โทร. 0-3725-2066 

          เว็บไซต์ www.wangcc .ac.th 

          E-mail. Sakaeo03@vec.mail.go.th. และdatawangcc@gmail.com 

          เนื้อที่ของสถานศึกษา 67 ไร่ 2 งาน 22.57 ตาราวา

 

 

 
Visitors: 694,432