ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

 

1.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2554

  

2.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2555

 

3.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2556

 

4.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2557

 

5.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2558

 

6.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2559

 

7.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2560

 

8.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2561 


9.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2562 


10.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2563


11.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2564


12.ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นประจำปีการศึกษา 2565

Visitors: 521,727