พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู็สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรียนใหม่ ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,955