ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"


รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การเข้าร่วมแข่งขันการติดตั้งจานดาวเทียม

รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยท่านเลขา ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

 ผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 

12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 


 ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินและตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงินและงานศูนย์ข้อมูลฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม

Visitors: 105,534