ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 ข่าวประชาสัมพันธ์

        ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ของ นายประวิทย์  บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

          ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

         ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม

         ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 

         ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 

         ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Visitors: 35,903