ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

-ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนก (ฝึกงาน)

วันที่  11 พฤษภาคม  2559  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

-ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

วันที่ 12-13 พฤษภาคม  2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 

ต้อนรับวันมหาสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน 2559  ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

 กำหนดการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

 ข่าวรับสมัครงาน

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน  1 อัตรา คลิก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย จำนวน  1 อัตรา  คลิก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา คลิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 69,551