ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 

ต้อนรับวันมหาสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน 2559  ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

 กำหนดการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

 ข่าวรับสมัครงาน

-ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างยนต์

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาช่างยนต์ รายละเอียดแนบไฟล์

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดแนบไฟล์

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน  1 อัตรา คลิก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาภาษาไทย จำนวน  1 อัตรา  คลิก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา คลิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 72,259