ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การเข้าร่วมแข่งขันการติดตั้งจานดาวเทียม

รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยท่านเลขา ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

 ผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 

12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

 ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ (ครั้งที่ 2)

 ประกาศสอบราคา กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

  ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้ากำลัง    1  ตำแหน่ง   และวิชาเทคพื้นฐาน  1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์รายการชุดทดลองวิเคราะห์และออกแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 (สุดสาครเกมส์) ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวักระยอง

โครงการวันสตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559   โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และโครงการวันภาษาไทยและวันเยาวชนแห่งชาติ

 ขอเชิญชวนสมาชิกองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ขอเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ คุณธรรม พัฒนาจิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

  ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมชมและเชียร์นักฬีกาเข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ขอเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดวังศรีทอง และวัดเกศแก้ว 

 

 

Visitors: 98,285