ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 คุณฉัตรเฉลิม  เฉลิมชัยวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลินบุ๊คเน๊ต จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสืออ่านนอกตำราเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 เล่ม แก่นายจรินทร์ หลังสัน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ขอเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ คุณธรรม พัฒนาจิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

  ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมชมและเชียร์นักฬีกาเข้าร่วมการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ขอเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดวังศรีทอง และวัดเกศแก้ว 

 

 

 

Visitors: 77,589