ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น (คลิกดาวห์โหลดด้านล่าง)

                สาขาช่างยนต์

                สาขาไฟฟ้ากำลัง

                สาขาอิเล็กทรอนิกส์

                สาขาคอมพิวเตอร์

                สาขาการบัญชี

                สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                สาขาการจัดการทั่วไป

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการของนักเรียนสายอาชีวศึกษา คลิกด้านล่างเพื่อดาวห์โหลด

1.ประกาศราคา

2.คุณลักษณะ

3.เอกสารสอบราคา

4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจการเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ของ นายประวิทย์  บุรินนิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

          ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

         ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม

         ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 

         ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 

         ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Visitors: 44,397