ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบ V-NET  ประจำปีการศึกษา 2558

  นางสาวกนกพร  บุญหล้า นักศึกษาระดับ  ปวส.1  สาขาการบัญชี

ได้เข้ารับรางวัล  ทุนการศึกษา นักเรียนดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสิน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 59,658