ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 75,435