ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) และ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) 

          16/10/2558 ประกาศสอบราคาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

                 ประกาศสอบราคา

                  - เอกสาร สอบราคา

                 - คุณลักษณะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

            ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม

            ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 

            ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 

            ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมVisitors: 52,358