ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"


รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การเข้าร่วมแข่งขันการติดตั้งจานดาวเทียม

รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การประกวดห้องเรียนเฉพาะทางอาชีวศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยท่านเลขา ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

 

 ผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 

12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 


แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

 สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

 ยืนยันการใช้รายละเอียดคุณลักษณะห้องปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก

 ยืนยันการใช้รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2560

 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2561

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2560


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 

เอกสารแนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะครั้งที่2

 เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะ ครั้งที่1

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะ-พนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างยนต์ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงินและตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาไฟฟ้ากำลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม

Visitors: 110,983