ทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 

Visitors: 173,997