โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวารากร นายอำเภอวังน้ำเย็นให้เกียรติ เป็นประธาน ในพิธิเปิดดังกล่าว พร้อมทั้งให้กล่าวโอวาท และเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยฯ

Visitors: 175,987