ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกฯ

งานระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โีรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยองประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

Visitors: 173,996