ประเมินโครงการขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับการประเมิน RSC ต้นแบบ ขับขี่ปลอดภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

Visitors: 173,639