รวมพลังแสดงความไว้อาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล ฯ

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดวงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9

Visitors: 173,955