การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Visitors: 173,955