พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ขับขี่ดีมีวินัยจราจร

     ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ขับรถดีมีวินัยจราจร 

Visitors: 173,636