โครงการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ การแข่งทักษะวิชาชีพ การแข่งทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐฯ

โครการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน "ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,955