โครงการปฐมนิเทศและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ

โครงการปฐมนิเทศและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,996