พิธีถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

Visitors: 173,955