ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางด้านอาชีวศึกษา

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีกาารศึกษา 2558 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,512