กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 11 ส.ค. 2559  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,997