เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (วช)

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ณ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,956