วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมโครงการ ร่วมเดินรณรงค์ ชาววังน้ำเย็นพร้อมใจ ไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

วิทยาลียการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมโครงการ "เดินรณรงค์ ชาววังน้ำเย็นพร้อมใจ ไปออกเสียงประชามติ รับร่างรัฐธรรมนูญ และประเดินเพิ่มเติม" ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  

Visitors: 173,955