พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดวังศรีทอง ต.วังใหม่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,997