ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการ ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการปรับปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนวังไพรวิทยาคม  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,635