โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,639