โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

โครงการ ปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรมและประชุมผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512