โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการสอนมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ"

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการสอนมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครู้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวัง 1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512