โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สำหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวัง 1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512