โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2559

โครงการนิเทศการปฏิบัติงาน ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวัง 1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955