พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบใบประกาศ เกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา ดีเด่น ประจำปีารศึกษา 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955