พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,636