โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรอาเซี่ยนไปใช้ในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ดำเนินโครงการอบรมครู และบุคลกร พัฒนาหลักสูตรอาเซี่ยนไปใช้ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2559 ณ เกาะกูด จังหวัดตราด  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,512