วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เข้ามาศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการอบรมและศึกษาดูงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา " วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว " ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955