พิธีลงนามความร่วมมือ และเสวนาสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีลงนามความร่วมมือ และเสวนาสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดนมุ่งให้ผู้เรียน ได้รับความรู้แทักษะและประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ  ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,765