การทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 27 มีนาคม 2559  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512