กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำหนดาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955