สอบมาตรฐานวิชีพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วืทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,762