ทดสอบทางการศึกษาระกับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V -NET ) ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)  สำหรับชั้น ปวช. ปี 3 และ ปวส.ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955