รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์

วิทยาลัยการอาชีพวังน่้ำเย็น ได้จัดทำโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว ในวันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955