ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร ฯ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุท ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,762