กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีการศึกษา 258

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีของชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,511