กิจกรรมโครงการพัฒนาจิตทำบุญตักบาตรรับธรรมมะยามเช้า

กิจกรรมโครงการพัฒนาจิตทำบุญตักบาตรรับธรรมะยามเช้า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  ชมภาพกิจกรรมมทั้งหมด

Visitors: 173,955