กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2558

ในวันที่ 26 มิถุนายน  2558  เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปั พ.ศ. 2558 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,636