โครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ หมู่ 14 บ้านวังศิลา ตำบลวังน้ำเย็น

ในวันที่ 21  มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ดำเนินโครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว เพื่อส่งเสริมเเละต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชน  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955