โครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ดำเนินโครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว เพื่อส่งเสริมเเละต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชน  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955