กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละแผนกสามัญสัมพันธ์ วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,994