ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพเเละงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติธรรมในพุทธศาสนา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเเก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,988