กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์พิษภัยของบุหรี่เเละรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,635