กิจกรรมประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อให้ผู้เเทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูเเละผู้เเทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิจารณาการเลือกซื้อหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,997