กิจกรรมร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำปี 2558

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ร่วมปรึกษาห่รือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,987