กิจกรรมศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 ร่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,635